Častý výskyt odpadní energie u domácností má konečně svoje řešení!

Odpadní energie jsou u domácností již dlouhou dobu plošně řešenou komplikací. Hlavním důvodem, proč je důležité řešit takové problémy, je finální dopad na celý ekosystém, a dokonce i na finance každého z nás.

Přes rok se nám totiž až patnáct procent energií v průměru přetransformujte čistě do odpadní energie. Toto ohromné číslo tak může mít dopady na peněženku každé domácnosti zvlášť, ale i na životní prostředí milionů domácností v jedné republice.

Stoprocentní využívání dešťové vody

Dešťová voda je jednou z věcí, které nám na pozemek padají doslova zdarma. Už dlouhou dobu je například populárním trendem používání plastových nádrží na povrchu, které zachytávají vodu na zalévání. Moderní sběr dešťové vody ale znamená podzemí uchovávané nádrže, které mohou poskytnout až několik tisíc litrů velkou kapacitu.

Jsou pro nás možností, jak můžeme nejen že ušetřit za užitkovou vodu kupříkladu u splachování. Aplikace nádrží na dešťovou vodu zároveň znamená také dostatek vláhy v moment, kdy přicházejí ty nejsložitější měsíce v roce.

Takzvaná šedá voda nemusí nutně odcházet pryč

Šedá voda je jedním z několika druhů odpadní vody v domácnostech. Typicky se jedná o typ vody, který pochází ze sprchy, vany, umyvadel nebo klasické kuchyňské linky. Jediným specifikem je, že nejsou v šedé vodě silné chemikálie nebo splašky z toalety. Proces recyklace šedé vody je cestou, jak můžeme opětovně užívat v domácnostech již použitou vodu. Ta se přitom vrací typicky hlavně na toalety, kde tak může po pročištění zcela zdarma tvořit hektolitry levné splaškové vody.

Nástroje pro recyklaci odpadní energie

Vše, co jsme doposud zmiňovali, jsou ale nástroje spíše pro samotnou recyklaci nežli pro zachytávání odpadní energie. Na druhou stranu tu ale máme možnosti, jak zcela naopak zkusit zisk odpadní energie a její následné užití dostat na jinou úroveň. Mezi ty nejčastější způsoby patří hlavně tepelná čerpadla a inteligentní výměníky tepla. Díky jejich aktivitě je tak možné velkou část unikajícího tepla a energií opětovně využívat, čímž se zvýší ekologičnost a sníží finanční ztráty domácnosti.