Trojrozměrné modelování ve stavebnictví a jeho budoucnost

Díky možnostem počítačového modelování je dnes pro opravdu velké množství oborů práce mnohem jednodušší. Mezi takové obory se pochopitelně řadí také samotné stavebnictví, které může v rámci navrhování konstrukcí, budoucích rekonstrukcí i stavebních úprav mnohem jednodušeji veškeré plány a projekty vizualizovat.

A to nejen díky samotnému modelování doslova od píky, ale také díky moderním možnostem, jak můžeme existující stavby rychle a efektivně digitalizovat.

Dokonalý model budovy pro vaše plány

Jednou z největších výhod, které nám mohou nabídnout počítačové modely, je především opravdu velká přesnost finální projekce. Díky možnostem úprav i speciálních metrik tak mohou být všechny plány naprosto přesné do posledního centimetru. Díky tomu tak digitalizace objektu budov do značné míry už i nahrazuje jinak ručně tvořené stavební plány. A to hlavně z toho důvodu, že případné změny jsou zde pochopitelně mnohem rychleji a jednodušeji realizovatelné, než je tomu v případě papírových nákresů.

Přenos již stojících budov

Další velice zajímavou záležitostí je samotná digitalizace budov, které už stojí. Dost často se totiž může u budov stát, že se mění postupně jejich vnější i vnitřní struktura. Proto u starších objektů rozhodně nemusí být stavební nákresy aktuální záležitostí. Pro takové případy je tady laserové 3D skenování. To díky technologii laseru dokáže s přesností na milimetry přenést do digitálního modelu opravdovou podobu nemovitosti tak, jak je v daný moment. Díky tomu tak lze sledovat také vedlejší změny na nemovitosti, které nemusí být produktem přestavby.

Když už obraz, tak přesný

Pro všechny příležitosti ale rozhodně nemusí být dostatečnou záležitostí jenom trojrozměrné modely s prázdnými stěnami. Především pro modernizaci a rekonstrukci budov je pro nás často důležité přenést také vzhledové vlastnosti do modelu jako takové. To může být obtížnou záležitostí o kterou se postará stavební pasportizace objektu. Jedná se o přenos aktuálního vzhledu objektu do digitální podoby za použití moderních technologií jako je HDR fotografie s panoramatickými prvky.